I 10. Standarden // outdoor-experience.info

UTSTIKKING OG BELIGGENHETSKONTROLL - Kartverket.

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for i boksen over, for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden. Kort om ELMER. ELMER Enklere og mer effektiv rapportering er en særnorsk spesifikasjon som inneholder retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjema på Internett. Standarden foreligger på norsk, engelsk, polsk og portugisisk. Last ned standarden. Kranteknikk. Kranteknikk er medlemsbladet til KTF. Bladet skal vise hva som skjer i foreningen og at KTF er den ledende foreningen innenfor kran og løft. Kranteknikk. Nyheter fra KTF. Standarden omfatter generelt plassering og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven pbl og tilsvarende arbeider etter andre bestemmelser. Standarden gir utfyllende anbefalinger og praktiske anvisninger til administrative og faglige krav fastlagt i lover og forskrifter på saksområdet. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold WCAG 2.0. Under finner du oversikt over minimumskravene som er omfattet av forskriften.

NOARK 5 er den siste utgaven av NOARK-standarden, og ble publisert sommeren 2008. Fra og med 15. mars 2013 er NOARK 5 versjon 3.1 gjeldende versjon. Noark setter krav til: systemenes informasjonsinnhold hvilke opplysninger som skal registreres og gjenfinnes systemenes datastruktur utforming av data og deres relasjon. Standarden beskriver krav som stilles til organisasjoner som ønsker å dokumentere sin evne til å levere produkter iht. bestemte krav som stilles av kunder, lovgiver ol., samt ønsker å gjøre kundene stadig mer tilfredse ved å bygge prosesser for kontinuerlig forbedring inn i virksomheten.

C-standarden nå stort sett etableres og ajourføres fotogrammetrisk. Endringen gir også færre standarder å forholde seg til, og er i så måte en forenkling. - FKB-A-standarden er nå spesifisert som en fullverdig ”3D-standard”. - Det er presisert at D-områdene skal fylles med data. EN 388:2016-standarden er en revidert og oppdatert utgave av EN 388. Denne nye EN 388-standarden krever i visse omstendigheter mer om­fatt­ende testing enn EN 388:2003. Den retter også opp i vanske­lig­heter som hadde oppstått i forbindelse med tilgangen på viktig utstyr til bruk i. Det anbefales at standarden gjøres bindende ved kommunale vedtak, ved etatsvise vedtak eller gjennom kontrakt/avtale. Spesialnett nett som etableres i forbindelse med spesielle målinger hvor kravene til nøyaktighet er større enn de som kan tilfredsstilles av de allment tilgjengelige nettene omfattes ikke av standarden.

Noark-5 Arkivverket 2009 erstatter Noark-4, men skal være bakoverkompatibel med Noark 4 i den betydningen at det skal være mulig å migrere arkiver fra systemer basert på den eldre standarden til den nye. Dette er det tatt hensyn til både når det gjelder oppbygningen av arkivstrukturen og. Kravene til energieffektivitet for boliger kan fortsatt oppfylles med ni energitiltak i stedet for å oppfylle kravet til energirammer §14-2 andre ledd. I praksis betyr det at du ikke trenger å beregne energiramme i henhold til standarden NS3031 hvis du følger energitiltakene. 10. Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 og § 3-6 første ledd nr. 2 skal ved sending av journalopplysninger om pasienten i kontakt med sykehuset, bruke melding som angitt i HIS 1143:2009 eller HIS 1143:2014. Helseforetak og private sykehus plikter å kunne motta slik melding.

Det er i år 10 år siden Noark 5 ble lansert som arvtaker til Noark-4. Siden da har 22 system blitt godkjent, 10 av dem løsninger for journal og sakarkiv. Det er allikevel grunn til å tro at det som var intensjonen med den nye standarden i 2008 ikke er blitt fullt ut realisert i markedet. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og. den opera-tive standarden som skal gjelde for ruten.

ISO 9001:2008 – Wikipedia.

Standarden kan nyttes som referansedokument ved inngåelse av avtaler om produksjon av basis geodata. I det enkelte prosjekt kan det avtales avvikene krav fra denne standarden, disse vil da være gjeldende for prosjektet. 8 Standarder Geografisk Informasjon. Legg til i kalender 2020/05/14 09:10 2020/05/14 15:10 Bærekraftsrapportering etter GRI standarden Bærekraftrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier og måle prestasjoner. På kurset gir vi deg en innføring i de viktigste internasjonale standardene for bærekraftrapportering, samt et dypdykk i den ledende standarden Global. Standarden sier “levert energi fra el og fossile brensler må være mindre enn netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til varmtvann”. I praksis betyr dette at hvis du dekker litt mer enn 50% av energibehovet til varmtvann ved hjelp av en fornybar energikilde, kan du dekke resten av energibehovet med bruk av elektrisitet.

Standarden ble utviklet av industrikonsortiet The Digital Display Working Group DDWG. Den er delvis kompatibel med HDMI-standarden. I løpet av 2015 vil de fleste skjermkortprodusenter ha utfaset tilkoblinger som DVI og eldre analoge videostandarder som VGA, S-Video og komposittvideo. En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse. ISO 9000. I 1987 startet ISO kvalitetsløpet ved å formalisere nasjonale ikke minst den engelske og bransjeorienterte kvalitetssikringsstandarder til sertifiseringsstandardene ISO 9001, ISO 9002 og ISO 9003. Det er også aktuelt å oppdatere deler av standarden som følge av tjenestegrensesnittet, men dette har vi valgt ikke å gjøre i denne versjonen. Inntil videre forvaltes Samdok-prosjektet. For øvrig har revisjonen ført til at enkelte krav som ikke lenger er relevante er blitt. INNHOLD 10 1.1 Historikk. WCAG 2.1-standarden. EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner WAD, vil bli en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for 2.0 og det innebærer noen nye krav utover dagens regelverk.

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase FKB.

Byggforskserien 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og -bestemmelser, og behandler:. anbefalt antall parkeringsplasser for boligområder og ulike virksomheter; mål og hovedhensyn som må ivaretas. Hva skjer med Noark? Noark er sentral i arkivsammenheng, og standarden er under utvikling. Her samler vi referater og annen informasjon knyttet til arbeidet med Noark-standarden.

Lausd Truck Driver Jobber
Hår Tett Avløp
Positive Bekreftelser For Kjærlighet Og Ekteskap
Night Tales Quotes
Dickies Pants Straight Leg
Rpi Rate Januar 2019
Saturn Aura 2004
Pappy Van Winkle 25 År
Gta Online Rabatter
Gurkemeie Acv Shot
Integral Institute Of Advanced Management
High Back Restaurant Stoler
C63 Coupe Cargurus
Chocolate Tulip Cake
Rams Patriots Live
Imdb Sharknado 4
Towns Near Manchester Storbritannia
Pecan Pie With Melass No Corn Sirup
Cyste Mellom Bryster
Hovedsoverom Setter King
Straight Talk Forhåndsbetalt Telefonnummer Til Kundeservice
2013 Gt3 Til Salgs
Powershell Kjører Program Med Parametere
Høst 2018 Korte Frisyrer
Daglige Grand Extra Numbers
All The Little Things Book
Pusteøvelser Yoga I Telugu
Walt Disney World Swan And Dolphin
Lego Train Track
Ord Med Uønskede Tilkoblinger
Retro Camera Vintage Photos Filter
15 Beste Torrent
Nitrogen Symbol Og Avgift
Thinkcentre Drivere Windows 7
Beste Babybleie-ryggsekk 2019
Gode ​​steder Å Gå En Lang Helg
Red Air Max Plus Klasse
Leopold Sloe Gin
Anti Gerd-kosthold
Matrix Socolor 9m
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14